Verwacht: najaar 2016 (9)

Bij De Geus verschijnt in oktober een boek van Francesca Borri, freelance oorlogscorrespondent in Aleppo. Borri voert een gevecht aan twee fronten: enerzijds de hel van de Syrische oorlog, anderzijds de dagelijkse strijd met haar opdrachtgevers thuis en haar concurrenten ter plekke.

"Het meest frustrerende", zo schrijft Borri, is dat het voor de opdrachtgevers niets uitmaakt of je nu vanuit huis in Rome schrijft, of vanuit Aleppo. Het betaalt hetzelfde: 70 dollar per artikel."

Onze vrouw in Aleppo verschijnt oktober 2016.