Verwacht: zomer 2013 (4)

De naam van de roos en De begraafplaats van Praag zijn wellicht de bekendste romans van de intussen eenentachtigjarige Umberto Eco. Maar de man schrijft op zijn eigen erudiete, niet altijd even bescheiden wijze ook non-fictie. De titels De geschiedenis van de schoonheid en De geschiedenis van de lelijkheid doen misschien een belletje rinkelen. In september komt daar nog een geschiedenis bij: De geschiedenis van imaginaire landen en plaatsen. Het is een meeslepend, rijk geïllustreerd boek, zo meldt uitgever Bert Bakker, waarin Eco op zoek gaat naar verre, onbekende en onbestaande landen in o.a. de Bijbel, Alice in Wonderland en Gulliver's Travels.