In de winkel: Mijn winter met Zero

Bij Artemis & co verscheen Mijn winter met Zero van Paola Predicatori. De korte inhoud doet denken aan boeken als De eenzaamheid van de priemgetallen en Wit als melk, rood als bloed.

Gabriele, de zogenaamde loser van de klas, en Alessandra, die pas haar moeder verloor, sluiten vriendschap. Gabriele is interessanter dan Alessandra aanvankelijk dacht: hij kan prachtig tekenen, is aardig en attent, praat nooit over zichzelf en is er altijd wanneer ze hem nodig heeft. Alessandra en Gabriele zoeken voorzichtig toenadering tot elkaar en er ontstaat een bijzondere band tussen hen. Is de vriendschap met Gabriele een gevoel van samen tegen de wereld, of is het misschien meer?