In de winkel: Bloed

Curzio Malaparte stierf 55 jaar geleden aan kanker. Hij vocht in de Eerste Wereldoorlog en bekeerde zich na een korte fascistische periode tot het communisme. Na Kaputt en De huid en de lovende woorden van Tom Lanoye over Malaparte in De Wereld Draait Door achtten uitgeverij IJzer en vertaler Jan van der Haar de tijd rijp voor een nieuwe vertaling. Het werd Bloed, vertaling van Sangue uit 1937. Het boek ligt nu in de winkel.

"Ik verafschuw bloed. Een afkeer die door een ervaring komt van niet alleen mijzelf, maar van heel mijn generatie. En alleen daarom heeft die waarde. Uit deze ervaring stammen de verhalen in dit boek: ze vormen de geschiedenis van mijn eerste inzichten, ontdekkingen en onthullingen van de mysterieuze wetten van het bloed, evenals van het trage, pijnlijke zwoegen waardoor ik dat ultieme evenwicht kon bereiken van bloed en bewustzijn waaruit de waardigheid van elk beschaafd mens en volk bestaat. De geschiedenis dus van niet alleen mijn leven, maar ook mijn bewustzijn. En mogen sommige van deze pagina’s wreed lijken, dan moet u bedenken dat ik ze niet heb gebundeld uit een morbide genoegen in wrede beelden, maar om te tonen hoe men door de pijnlijkste ervaringen een ultiem, vrij bewustzijn van zichzelf en zijn volk en zijn tijd kan bereiken."